Sociálnej oblasti sa profesionálne venujem 20 rokov.  Cieľom mojej práce vždy bolo poskytnúť klientom v zložitých životných situáciách pomoc vytvorenú na pocite pochopenia, istoty, bezpečia a tým prispieť k zvýšeniu kvality života.