Cena je stanovená vzájomnou dohodou po identifikácii problému.