• Pomoc pri úprave práv a povinností k dieťaťu (pri zverení maloletého dieťaťa, úprave styku, určení vyživovacej povinnosti, zastupovaní maloletého dieťaťa a sprave jeho majetku)
  • Určení a zapretí otcovstva
  • Riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
  • Pomoc pri vybavovaní oprávnených práv a nárokov klientov v inštitúciách poskytujúcich sociálne služby, sociálne poistenie, sociálne dávky a príspevky

Cieľom je hľadanie čo najmenej bolestného spôsobu pri riešení popísaných životných situácii.