Supervízia patrí k najúčinnejším nástrojom podpory a pomoci sociálnym pracovníkom a cez nich samotným klientom. Patrí k dôležitým štandardom kvality sociálnych služieb.

Cieľom supervízie je pomáhať pozerať sa na svoju profesijnú činnosť z inej perspektívy, k sebareflexi, k zamysleniu sa a  k  nadobúdaniu nadhľadu nad svojou činnosťou.

Supervíziu realizujeme individuálnou aj skupinovou formou.